HEKMAN HOVENIERS

Privacy & cookies

Privacy & cookies
Bij www.hekmanhoveniers.nl uit Hasselt hechten we veel waarde aan de privacy van onze bezoekers. Deze privacyverklaring informeert jou over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens een bezoek aan onze website.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Bij Hekman Hoveniers begrijpen we het belang van transparantie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Hieronder vindt je een overzicht van de doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen verwerken:

Klantenservice en Dienstverlening:
We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om effectieve communicatie met onze klanten te garanderen. Deze gegevens helpen ons om jouw vragen te beantwoorden, afspraken te plannen en onze hoveniersdiensten te leveren, inclusief tuinonderhoud, tuinontwerp en tuinaanleg.

Marketing en Communicatie: Met jouw toestemming kunnen we gegevens gebruiken om relevante informatie te verstrekken over onze diensten. We streven ernaar om onze communicatie af te stemmen op jouw interesses en behoeften.

Verbetering van Onze Diensten: We analyseren gegevens om inzicht te krijgen in hoe onze klanten onze diensten gebruiken en waarderen. Deze analyses helpen ons om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren, zodat we beter kunnen voldoen aan de verwachtingen en behoeften van onze klanten.

Wettelijke Naleving en Verplichtingen:
We kunnen gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingen, facturering en andere juridische vereisten.

Bij Hekman Hoveniers behandelen we jouw gegevens met uiterste zorg en gebruiken we ze alleen voor legitieme doeleinden die verband houden met onze dienstverlening. We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens veilig worden bewaard en alleen worden gedeeld met derden indien nodig voor het verlenen van onze diensten of wanneer dit wettelijk vereist is.

Als je vragen hebt over hoe wij jouw gegevens verwerken of als jij jouw voorkeuren wilt bijwerken, neem dan gerust contact met ons op. Jouw privacy is belangrijk voor ons, en we streven ernaar om transparant en zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke informatie.

Vertrouwelijkheid
Wij verstrekken de door jouw verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

  • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
  • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
  • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Hekman Hoveniers of van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is jouw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrek je door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische en functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat jij de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij jouw toestemming?
Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies
In jouw browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer jij ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien jij aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar info@hekmanhoveniers.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-41422366

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Heb je verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Website: www.hekmanhoveniers.nl
Postadres: Boerweg 16B 8061 PH Hasselt
Telefoon: 06-41422366
Email: info@hekmanhoveniers.nl

Chat openen
1
Stuur ons gerust een appje
Hekman Hoveniers App
Kunnen wij helpen via de app?